Voeding
Bespreek de regels en afspraken

Bespreek de regels en afspraken

Goede regels en afspraken die een jong kind vanaf het begin gewend is, hoeven vaak niet veel uitleg meer. Hoewel het nooit kwaad kan ze af en toe te herhalen wanneer je kind bijvoorbeeld toch weer om een koekje vraagt net voor jullie gaan eten. Zo worden het gewoontes en vanzelfsprekendheden. Zeker als je zelf het goede voorbeeld geeft en de afspraken ook naleeft.

Maar met het ouder worden, wordt ook de leefwereld van je kind ruimer. Hij of zij hoort en ziet ook andere gewoontes en gaat vaker de grenzen aftasten of de regels ter discussie stellen. Leg je kind dan uit waarom bepaalde regels bij jullie gelden. Leg het belang van gezonde voeding uit en wijs ze op de risico’s van te veel snoepen en ongezond eten en drinken, zonder hierbij ingewikkeld te doen. 

Met een ouder kind mag je best al wat onderhandelen. Met hen is het soms zoeken naar de balans tussen gezonde en ongezonde keuzes. Door naar mekaars mening te luisteren, kunnen afspraken samen gemaakt worden en zullen kinderen zich er makkelijker aan houden. 

Hoe maak je regels en afspraken?

Hoofd categorie: 
Voeding categorieën: 
info_weight: 
1