Tabak
Duidelijke regels
Tabak
Duidelijke regels
Tabak
Duidelijke regels

Duidelijke regels

Niet roken

Kinderen, ook jongeren, hebben grenzen nodig. Dat geeft hen houvast. Naarmate je kind ouder wordt, zullen grenzen vooral bepaald worden in overleg tussen jou en je tiener. Tieners die mee kunnen onderhandelen over afspraken, voelen zich gerespecteerd en mee verantwoordelijk. De kans dat ze de afspraken opvolgen is groter.

Meer weten over het maken van regels en afspraken met tieners?

Soms is onderhandelen niet aan de orde en kan er niet afgeweken worden van een regel. ‘Niet roken’ is er zo eentje.

Wil je niet dat je kind gaat roken, dan is het belangrijk dat je dit duidelijk zegt.

Door duidelijke regels te stellen streef je ernaar het moment van beginnen roken zo lang mogelijk uit te stellen. En van uitstel komt in het geval van roken vaak afstel. Uit onderzoek blijkt dat slechts een kleine minderheid van de jongeren na hun 18de nog start met roken.

Luister naar je kind

Ook al is er weinig of geen onderhandelruimte, toch is het belangrijk dat je bij regels opstellen ook luistert naar je kind. Je weet dan tenminste hoe je kind erover denkt. Misschien heeft je kind zelf of vrienden al te maken gehad met roken. Dan wil je toch graag weten wat zijn/haar mening hierover is? Bovendien ervaart je kind zo dat je open staat voor zijn/haar beleving.

Wanneer je beseft dat mopperen over regels er op die leeftijd ook bij hoort, dan lukt het misschien makkelijker om te luisteren. Probeer van een boeiende discussie geen hoogoplopende ruzie te maken.

Tips voor het stellen van regels

  • Maak regels duidelijk en concreet.
  • Zorg dat je als ouders op dezelfde golflengte zit, door vooraf de regels te bespreken. Probeer dit ook als je gescheiden bent of in een nieuw samengesteld gezin leeft.
  • Bespreek de regels op een rustig moment.
  • Leg uit waarom je niet wil dat je kind rookt. Informeer je over welke info jongeren willen horen.
  • Bepaal regels tijdig, liefst voordat je kind interesse krijgt in roken.
  • Bespreek wat de gevolgen zijn wanneer de regels overtreden worden. Betrek je kind ook hierbij. Dreig niet met straffen die je niet zal kunnen waarmaken (vb. het laten oproken van een volledig pakje sigaretten).
  • Spreek je kind aan op zijn eigen verantwoordelijkheid. Jongeren zijn erg op hun vrijheid gesteld. Willen ze dan wél afhankelijk worden van een sigaret? Leg hen uit dat ze zelf kunnen beslissen om niet te roken. Help hen hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen
  • Herhaal af en toe de regels die jullie in jullie gezin maakten, bijvoorbeeld wanneer je kind voor het eerst naar een feestje gaat of wanneer jullie op vakantie gaan.
  • Rookt je kind al, ook dan zijn rookregels nodig. Niet in huis roken bijvoorbeeld helpt jongeren om minder te roken. Rook je zelf ook, dan is het belangrijk dezelfde rookregels te volgen.

Opvolgen van de regels

Als de regel is dat je kind niet mag roken, dan wil je natuurlijk dat je kind zich daar ook aan houdt. Met tieners die steeds vaker zonder jou op stap gaan, weet je nooit helemaal zeker of dat ook gebeurt.

Daarom is het belangrijk dat je vertrouwen toont in je kind. Geloof erin dat hij zich aan de afspraken wil houden. Je geeft je kind zo het zelfvertrouwen mee dat hij/zij nodig heeft om nee te zeggen.

Blijf in het algemeen op de hoogte van wat je kind bezig houdt. Ook jongeren vinden het leuk als hun ouders oprecht interesse tonen voor hun leefwereld en hun vrienden. Het is heus geen bemoeizucht als je eens informeert met wie je kind omgaat en wat hij/zij samen met vrienden doet.

Probeer regelmatig tijd te maken voor een babbel en moedig je kind aan te vertellen wat het heeft gedaan. Je hoeft niet telkens te vragen of je kind toch zeker niet rookt. Uit de verhalen van je kind kan je vaak al heel wat opmaken. Ontdek hier wat je nog meer kan doen om de sociale vaardigheden van je zoon of dochter te versterken. Leren omgaan met anderen helpt ook om ‘nee’ te zeggen tegen sigaretten. 

Af en toe een complimentje

Houdt je kind zich aan de regel om niet te roken, dan is het belangrijk dat je daar oog voor hebt. Grote beloningen hoeven echt niet. Maar laat wel regelmatig horen dat je het op prijs stelt dat hij zelf kiest om niet te roken.

Rookt je kind toch, probeer ook dan rustig te reageren.

Hoofd categorie: 
Tabak categorieën: 
info_weight: 
1