Seks en relaties in school en vrije tijd

Seksualiteit op school of in de jeugdbeweging?

Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op school, in de jeugdbeweging of sportclub. Op al die plekken beleven jongeren vriendschappen en relaties. Dat betekent dat er zich ook seksueel getinte situaties voordoen.

Meestal zijn die situaties onschuldig en passen ze perfect in een normale ontwikkeling. Scholen en jeugdbewegingen zijn nu eenmaal plekken waar kinderen met elkaar leren omgaan, ook op vlak van relaties.

Maar er kunnen zich ook situaties voordien die niet oké zijn en die we ‘seksueel grensoverschrijdend’ noemen. Dat kunnen situaties zijn tussen kinderen onderling (stiekem gluren in de kleedkamers bijvoorbeeld) maar ook met een leraar, een sportmonitor, een leider in de jeugdbeweging enz.

Alle organisaties in Vlaanderen die met jongeren werken engageren zich om hen tegen misbruik te beschermen. En om een beleid te hebben inzake seksueel gedrag: wat mag bij ons, wat mag niet? En hoe reageren we als verantwoordelijke?

Hoofd categorie: 
info_weight: 
0
Seksuele ontwikkeling categorieën: