Alcohol
Waarom is alcohol niet goed (voor jongeren)?
Alcohol
Waarom is alcohol niet goed (voor jongeren)?
Alcohol
Waarom is alcohol niet goed (voor jongeren)?
Alcohol
Waarom is alcohol niet goed (voor jongeren)?
Alcohol
Waarom is alcohol niet goed (voor jongeren)?

Waarom is alcohol niet goed (voor jongeren)?

Verdovend effect

Alcohol heeft een verdovend effect op de hersenen. Wanneer iemand alcohol drinkt, raken eerst de hersendelen verdoofd die het gedrag en de gevoelens controleren. Zo komt het dat een kleine hoeveelheid alcohol zorgt voor een stoutmoediger, actief gevoel. Al kan je ook agressief worden, of zorgeloos, rustig, slaperig, ontspannen, onverschillig, ...

Persoonlijke kwetsbaarheid

Het effect van alcohol is afhankelijk van de persoonlijke kwetsbaarheid van iemand. Maar ook van de hoeveelheid die wordt gedronken en de situatie waarin wordt gedronken. De effecten worden mee bepaald door iemands geslacht en lichaamsgewicht, maar ook  door stress, vermoeidheid en omstandigheden zoals de snelheid waarmee wordt gedronken, of dit op een nuchtere maag gebeurt of niet. Over het algemeen worden vrouwen sneller dronken dan mannen. 

De kwetsbaarheid van jongeren

Voor jongeren gelden specifieke kwetsbaarheden:

  • Kinderen zijn natuurlijk letterlijk kleiner dan volwassenen en daardoor gevoeliger voor de effecten van alcohol.
  • ​Heel belangrijk is dat de hersenen van kinderen en jongeren nog volop in ontwikkeling zijn. Alcohol verstoort die groei en kan, vooral bij regelmatig en/of overmatig gebruik, leiden tot leerproblemen en verminderde geheugenprestaties.
  • ​Tijdens de adolescentie moeten jongeren een aantal ontwikkelingstaken vervullen. Overmatig alcoholgebruik verstoort dit proces en remt de ontwikkeling af.
  • ​Jongeren beschikken nog niet over de vaardigheden om met probleemsituaties ten gevolge van alcohol om te gaan. Ze nemen dan ook vaak de verkeerde beslissingen.
  • ​Ten slotte staat vast dat hoe vroeger een kind met alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt.
Hoofd categorie: 
info_weight: 
1